Na wszystkie trzy dni zmagania się z testami gimnazjalnymi powodzenia, optymizmu, i wiary we własne siły.
W imieniu dorosłej części społeczności „Keglika”
Emilia Ostrowska