GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKCJA

mgr Emilia Ostrowska
Dyrektor, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego

mgr Krzysztof Pyrzyk
Wicedyrektor, matematyka

GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Andrzej Bartosiewicz
Etyka

mgr Alina Cichowlas
Obecnie na urlopie zdrowotnym

mgr Violetta Dąbek
Język angielski

mgr Adam Eichler
Wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3

mgr Tomasz Kaczmarek
Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Krzeszewska
Geografia

mgr Magdalena Leporowska
Język polski, język angielski

mgr Dominik Leszczyński
Historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Mariola Litka
Matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Magdalena Maćkowiak
Chemia

mgr Eliza Deska-Dźwiniel
Zajęcia techniczne, muzyka

mgr Grzegorz Pyrzyk
Informatyka

mgr Jarosław Chmielewski
Biologia

mgr Bartosz Rybko
Język angielski

mgr Agnieszka Sutuła
Biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Beata Szymańska
Język angielski


mgr Iwona Tomaszewska
Religia

mgr Radosław Tomczak
Fizyka

mgr Beata Wojciechowska
Język polski, wychowawczyni klasy 2A


mgr Lucyna Zielinska
Język niemiecki, wychowawczyni klasy 7 oraz 2B

mgr Natalia Zys
Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Osowska-Dziuba
Plastyka

mgr Beata Rzymyszkiewicz-Fijałka
Logopeda