Nagroda dla Najlepszego Gimnazjalisty/Najlepszej Gimnazjalistki Niepublicznego Gimnazjum „Keglik”:
– najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego (suma punktów uzyskanych z wszystkich egzaminów) przy czym język obcy zdawany na poziomie rozszerzonym,
– świadectwo z wyróżnieniem przynajmniej w ostatniej klasie gimnazjalnej
W przypadku równej ilości punktów decydują zsumowane kryteria pomocnicze dotyczące całego pobytu w szkole
– osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
– aktywność proekologiczna (systematyczne oddawanie nakrętek, makulatury, które przekazujemy fundacji „Pomagosie”),
– sukcesy w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych,
– aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska.

Nagroda dla Najlepszego/Najlepszej Absolwenta/tki Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Keglik”.:
– najwyższy wynik egzaminu końcowego (suma punktów uzyskanych z wszystkich trzech przedmiotów),
– świadectwo z wyróżnieniem przynajmniej w ósmej klasie
W przypadku równej ilości punktów decydują zsumowane kryteria pomocnicze dotyczące całego pobytu w szkole:
– osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
– aktywność proekologiczna (systematyczne oddawanie nakrętek, makulatury, które przekazujemy fundacji „Pomagosie”),
– sukcesy w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych,
– aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska.