INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLASY 8

PRZYPOMNIENIA
• W szkole wszystkie podmioty obowiązuje „Kodeks etyczny” (kopia podpisana przez ucznia i Rodziców)
• Indywidualne szafki dla każdego ucznia – indywidualnie przez ucznia zamykane na kluczyk
• Indywidualna szatnia dla klasy ( każdy uczeń ma własny klucz)
• Indywidualne wc dla uczniów Keglika – ( każdy uczeń ma własny klucz)
• Każdy uczeń otrzymał jeszcze w czerwcu 2019r. papierowy komplet podręczników, owiniętych i wypożyczonych z biblioteki szkolnej na okres 10 miesięcy (regulamin użytkowania podręczników, oświadczenia rodziców i użytkownika)
• Tablety są przygotowane do pracy i zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem (aplikacja SafeKiddo)
• Każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie dostęp do oprogramowania Microsoft Office 365
• Uczniowie mają zajęcia w całej szkole,
• Każdy uczeń posiada bezpłatną kartę magnetyczną, przy pomocy której wchodzi i wychodzi z budynku szkolnego
• Szkoła jest monitorowana: korytarze, szatnie, sala gimnastyczna
• Harmonogram dyżurów pielęgniarki szkolnej dostępny w sekretariacie szkoły oraz w Librusie i zeszytach klasowych
• Harmonogram pracy biblioteki szkolnej – sekretariat Keglika oraz w zeszytach klasowych
• Możliwość kserowania notatek – sekretariat szkoły – 0,15 zł / A4
• Możliwość wypożyczenia kamery, kamerki GO PRO, aparatu fotograficznego w sekretariacie Keglika, w celu przygotowania filmu, prezentacji w konkursach projektowych
• Strój szkolny – jednolity (pełna informacja w „Kodeksie etycznym”)
• W ocenie zachowania ucznia szczególne miejsce zajmują działania pro-ekologiczne: zbieramy nakrętki, makulaturę, baterie, zużyte płyty CD, DVD – przyjmowane przez sekretariat szkoły , przekazywane średzkiej fundacji „Pomagosie ”dla potrzeb chorych dzieci ( w ten sposób uczymy empatii wobec słabszych od nas)
• Szkoła posiada stronę internetową: www.keglik.pl
• Szkoła posiada fanpage na portalu Facebook: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Keglik”
• Propozycje i plan zajęć dodatkowych zostanie opublikowany w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły
• W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych – telefony należy oddawać w sekretariacie
przed rozpoczęciem zajęć oraz odbierać po zakończeniu lekcji (oświadczenia Rodziców w tym zakresie) lub pozostawiać w domu
• Deklaracja odnośnie uczęszczania na lekcje religii/etyki (oświadczenia Rodziców w wersji papierowej),
• Wyrażenie zgody Rodziców w postaci pisemnej na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia na stronie internetowej, stornie na Facebook’u)
• W szkole obowiązuje tylko dziennik elektroniczny – każdy uczeń i Rodzic otrzyma login i hasło do dziennika elektronicznego, gdyby zostały zagubione
• Przekazanie uczniom i Rodzicom: kalendarza roku szkolnego, harmonogramu uroczystości, wykazu dni tygodnia, wykazu nauczycieli uczących w klasie, planu zajęć – w wersji papierowej

NOWE INFORMACJE
• Poinformowanie Rodziców o opłatach i zebranie wpłat:
– SafeKiddo – 20 zł (rocznie)
– wgranie podręczników – 45 zł (rocznie)
– ubezpieczenie tabletu – 24 zł (rocznie)
– ubezpieczenie na życie – Warta 58 zł (rocznie)
– legitymacja szkolna – bezpłatna – do opieczętowania na nowy rok szkolny w sekretariacie
– w szkole działa Rada Rodziców. Opłata miesięczna 20zł
– każdego Rodzica prosimy o uiszczenie opłaty rocznej stowarzyszeniowej w kwocie 12 zł od jednego Rodzica (zgodnie z zapisem Statutu – organu prowadzącego naszą szkołę)
• Rozpoczęcie roku szkolnego: 02.09.2019r. Godzina rozpoczęcia zostanie podana na naszej stronie www i telefonicznie do każdego Rodzica
• Comiesięczne dyżury nauczycieli – ostatnia środa miesiąca w godzinach 17:00-18:30
• ROZDANIE RODZICOM KSEROKOPII WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku szkolnym 2018/2019
• Każdy uczeń może dokupić koszulki (w razie potrzeby) w sekretariacie szkoły:
– biała z krótkim rękawem – 49 zł
– granatowa z krótkim rękawem – 32 zł
– granatowa z długim rękawem – 38 zł
• W dniach 25 – 26.09.2019 r. wycieczka do Zakopanego wspólnie z gośćmi z Łotwy i Turcji. Kierownikiem wycieczki jest p. K. Pyrzyk. Opiekunów łącznie będzie 3.
• W dniach 19 – 22.10.2019 r. wycieczka do Neapolu. Łącznie jedzie 21 uczniów. Kierownikiem wycieczki jest p. K. Pyrzyk. Opiekunów łącznie będzie 3.

Jeszcze raz dziękując za wybór i pozostanie w naszej szkole, życzymy Uczniom i Ich Rodzicom szczęśliwego, bezpiecznego i pełnego rozwoju pobytu w Kegliku.