Introducing Scientific Work into School. An innovative pedagogical approach

Współpraca z Laboratorium w Sevilli oraz Uniwersytetem w Paryżu
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Keglik” nawiązała współpracę poprzez projekt Erasmus+ z Laboratorium w Sevilli oraz Uniwersytetem w Paryżu!!!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Keglik” pozyskała 24 645 euro na realizację dwuletniego projektu „Introducing Scientific Work into School. An innovative pedagogical approach”. Projekt wspólnie będą realizowały cztery szkoły europejskie. Oprócz naszego gimnazjum projekt będą realizowały szkoły z: Hiszpanii (Sevilla), Rumunii (Bukareszt) oraz Litwy (Utena). Celem projektu jest zwiększenie europejskości placówek oraz rozwój nowych metod oraz innowacyjnych strategii nauczania w dziedzinie przedmiotów ścisłych. Projekt będzie promował wspólne wartości europejskie, przyczyniał się do integracji społecznej, poprawiał zrozumienie międzykulturowe. Narodowa Agencja w Hiszpanii oceniła projekt bardzo wysoko o czym świadczy 8 pozycja na liście zatwierdzonych do realizacji projektów. Laboratorium w Sevilli, oficjalny partner projektu, a także jego siła napędowa, umożliwi uczniom pokazanie i prezentowanie środowiska naukowego, opracowanie konkretnych działań eksperymentalnych dla uczniów wszystkich szkół partnerskich oraz zapewnienie stałej porady i wskazówek dla nauczycieli zainteresowanych wdrożeniem takich doświadczeń w swojej klasie. Z drugiej strony, projekt liczy się również z poparciem i udziałem nieformalnych partnerów z: Uniwersytetu w Paryżu i Open Society School (również z Paryża). Partnerzy umożliwią nauczycielom szkolenie dotyczące nowych strategii metodycznych związanych z badaniami naukowymi w europejskich salach lekcyjnych, dzięki czemu nasz projekt współpracuje z europejskim projektem D20 (Dingo Together), ponieważ mają one równoległe cele.

W projekcie działania, które mają zostać wykonane, zostały tak zaprojektowane, aby uczniowie byli aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się, ponieważ przeprowadzą eksperymenty laboratoryjne, opracują własne raporty i rozważą problemy z klasą, na które we współczesnej szkole nie ma czasu lub zostały zmarginalizowane na rzecz nudnej wiedzy teoretycznej.

W ramach projektu zaplanowano następujące mobilności zagraniczne:
• 8.11-10.11.2017 Utena – Litwa – spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli,
• 11.04-13.04.2018 oraz 4.09-6.09.2019 Sevilla – Hiszpania – dwa spotkania szkoleniowe dla nauczycieli,
• 4.06-8.06.2018 Sevilla – Hiszpania – spotkanie projektowe dla uczniów (6 uczniów i dwóch nauczycieli),
• (termin do ustalenia) Paryż – Francja – spotkanie projektowe dla nauczycieli,
• (termin do ustalenia) Bukareszt – Rumunia – spotkanie projektowe dla uczniów (8 uczniów i 2 nauczycieli).