KALENDARZ I ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „KEGLIK”

SEMESTR I
Lp. Data Nazwa wydarzenia
1 VIII 2018 Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VII
2 3 IX 2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 12 IX 2018 Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII i III
4 X/XI 2018 „Dyskoteka integracyjna” – zabawa uczniów klasy VII, VIII, III
5 XII 2018 Rekolekcje adwentowe
6 21 XII 2018 Wigilie klasowe
7 22-31 XII 2018 Zimowa przerwa świąteczna
8 I/II 2019 Zabawa uczniów klas VII,VIII,III
9 2 I 2019 Ostateczny termin wystawienia ocen przewidywanych uczniom klas VII, VIII, III
10 9 I 2019 Rada klasyfikacyjna uczniów klas VII, VIII, III
11 9 I 2019 Spotkania z rodzicami uczniów klas VII, VIII, III
12 27 I 2019 Ferie zimowe
13 12–27 I 2019 Zakończenie I semestru dla uczniów klas VII, VIII i III
SEMESTR II
Lp. Data Nazwa wydarzenia
1 28 I 2019 Rozpoczęcie II semestru dla uczniów klas VII, II, III
2 18.04-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
3 Egzaminy gimnazjalne
4 Egzamin ósmoklasisty
5 21 V 2019 Wystawienie zagrożeń oceną ndst. uczniom klas VII, VIII, III; pisemna informacja
6 30 V 2019 Spotkania z rodzicami uczniów klas VII, VIII, III
7 VI 2019 Bal gimnazjalny uczniów klas III i VIII
8 11 VI 2019 Ostateczny termin wystawienia ocen uczniom klas VII, VIII, III; pisemna informacja do Rodziców
9 18 VI 2019 Rada klasyfikacyjna uczniów klas VII, VIII, III
10 21 VI 2019 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
11 22 VI – 31 VIII 2019 Ferie letnie

(w każdą ostatnią środę miesiąca dyżury nauczycieli i dyrekcji 17.00 – 18.30)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Lp. Data Nazwa wydarzenia
1 03.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
2 22-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna
3 27.01.2019 Zakończenie I semestru
4 28.01.2019 Rozpoczęcie II semestru
5 14.01-27.01.2019 Ferie zimowe
6 18-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
7 2.11.2018
29-30.04.2019
2.05.2019
6,7,8.05.2019
Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych*: *(dni te nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli)
8 21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
9 22.06–31.08.2019 Ferie letnie

Uwaga!
W każdą ostatnią środę miesiąca dyżury nauczycieli 17.00-18.30

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „KEGLIK”
KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH I OBCHODÓW ROCZNICOWYCH
rok szkolny 2017/2018
Lp. Data Uroczystość Miejsce Odpowiedzialni, uczestnicy
1 3 IX 2018 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 hala sportowa Dyrektor, Wicedyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele
2 17 IX 2018 Rocznica rozstrzelania średzian na łąkach Kijewskich 17 września gablota, lekcja tematyczna, udział w obchodach uczniowie klas III, L.Zielinska, B.Wojciechowska, D.Leszczyński
3 20 X 2017 Rocznica rozstrzelania ludności cywilnej 20 października gablota, lekcja tematyczna, udział w obchodach uczniowie klas III, L.Zielinska, B.Wojciechowska, D.Leszczyński
4 X/XI 2018 „Dyskoteka integracyjna” – zabawa uczniów klas VII,VIII, III Szkoła Wychowawcy, uczniowie klasy VII, VIII, III
5 31 X 2018 Święto Zmarłych – złożenie wiązanki na płycie przed szkołą Szkoła L.Zielinska, B.Wojciechowska, A.Sutuła uczniowie klasy VII, VIII, III
6 5-9 XI 2018 Narodowe Święto Niepodległości gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
7 11 XI 2018 Narodowe Święto Niepodległości Kolegiata, pomnik H.Dąbrowskiego L.Zielinska, uczniowie klasy VIII
9 XII 2018 Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
10 21 XII 2018 Wigilie klasowe szkoła wychowawcy, uczniowie
11 23 I 2019 Rocznica wyzwolenia Środy Wlkp. spod okupacji hitlerowskiej gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
12 2I IV-26 IV 2019 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja -obchody szkolne gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
13 3 V 2019 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Kolegiata, pomnik H.Dąbrowskiego A.Sutuła Uczniowie klasy VII
14 VI 2019 Bal gimnazjalny Uczniowie klas VIII i III
15 21 VI 2019 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 szkoła L.Zielinska, B.Wojciechowska, A.Sutuła uczniowie

WYKAZ DNI TYGODNIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019