KALENDARZ I ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „KEGLIK”

SEMESTR I
Lp. Data Nazwa wydarzenia
1 2.IX.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2 11.IX.2019 Spotkanie z rodzicami
3 XII.2019 Rekolekcje adwentowe
4 20.XII.2019 Wigilie klasowe
5 23-31.XII.2019 Zimowa przerwa świąteczna
6 15.I.2020 Ostateczny termin wystawienia ocen przewidywanych
7 22.I.2020 Rada klasyfikacyjna
8 22.I.2020 Spotkania z rodzicami uczniów
9 26.I.2020 Zakończenie I semestru
10 27.I-9.II.2020 Ferie zimowe
SEMESTR II
Lp. Data Nazwa wydarzenia
1 27.I.2020 Rozpoczęcie II semestru
2 09–14 .IV.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
3 21–23.IV.2020 Egzamin ósmoklasisty
4 15.V.2020 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną; pisemna informacja
5 27.V.2020 Spotkania z rodzicami uczniów
6 VI.2020 Bal absolwentów
7 16.VI.2020 Ostateczny termin wystawienia ocen, pisemna informacja do Rodziców
8 23.VI.2020 Rada klasyfikacyjna
9 26.VI.2020 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
10 27.VI–31.VIII.2020 Ferie letnie
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Lp. Data Nazwa wydarzenia
1 02.09.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2 23-31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna
3 26.01.2020 Zakończenie I semestru
4 27.01.2020 Rozpoczęcie II semestru
5 27.01-09.02.2020 Ferie zimowe
6 09-14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
7 2-3.01.2020
4-8.05.2020
12.06.2020
Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych*: *(dni te nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli)
8 26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
9 27.06–31.08.2020 Ferie letnie

Uwaga!
W każdą ostatnią środę miesiąca dyżury nauczycieli 17.00-18.30

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „KEGLIK”
KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH I OBCHODÓW ROCZNICOWYCH
rok szkolny 2019/2020
Lp. Data Uroczystość Miejsce Odpowiedzialni, uczestnicy
1 2.IX.2019 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 hala sportowa dyrektor, wychowawca klasy, uczniowie
2 31.X.2019 Święto Zmarłych – złożenie wiązanki na płycie przed szkołą szkoła wychowawca, uczniowie
3 4-8.XI.2019 Narodowe Święto Niepodległości gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
4 11.XI.2019 Narodowe Święto Niepodległości Kolegiata, pomnik H.Dąbrowskiego wychowawca, uczniowie
5 XII.2019 Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
6 20.XII.2019 Wigilia klasowa szkoła wychowawca, uczniowie
7 23.I.2020 Rocznica wyzwolenia Środy Wlkp. spod okupacji hitlerowskiej gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
8 25.IV-29.IV.2020 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – obchody szkolne gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
9 3.V.2020 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Kolegiata, pomnik H.Dąbrowskiego wychowawcy, uczniowie
10 VI.2020 Bal absolwentów Dyrektor, wychowawca, uczniowie
11 26.VI.2020 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 szkoła Dyrektor, wychowawca, uczniowie

WYKAZ DNI TYGODNIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020