KALENDARZ I ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM „KEGLIK”
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „KEGLIK”

SEMESTR I
Lp. Data Nazwa wydarzenia
1 30.08.2017 Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VII
2 04.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
3 13.09.2017 Spotkanie z rodzicami uczniów klasy II i III
4 X/XI.2017 „Dyskoteka integracyjna” – zabawa uczniów klasy VII, II, III
5 12.2017 Rekolekcje adwentowe
6 22.12.2017 Wigilie klasowe
7 23-31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna
8 I/II.2018 Zabawa uczniów klas VII,II,III
9 24.01.2018 Ostateczny termin wystawienia ocen uczniom klas VII, II, III
10 31.01.2018 Rada klasyfikacyjna uczniów klas VII, II, III
11 31.01.2018 Spotkania z rodzicami uczniów klas VII, II, III
12 31.01.2018 Zakończenie I semestru dla uczniów klas VII, II i III
SEMESTR II
Lp. Data Nazwa wydarzenia
1 01.02.2018 Rozpoczęcie II semestru dla uczniów klas VII, II, III
2 12–25.02.2018 Ferie zimowe
3 29.03-03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
4 18.04.2018 Część humanistyczna
5 19.04.2018 Część matematyczno-przyrodnicza
6 20.04.2018 Język obcy nowożytny
7 22.05.2018 Wystawienie zagrożeń oceną ndst. uczniom klas VII, II, III; pisemna informacja
8 30.05.2018 Spotkania z rodzicami uczniów klas VII, II, III
9 06.2018 Bal gimnazjalny uczniów klas III
10 13.06.2018 Ostateczny termin wystawienia ocen uczniom klas VII, II, III; pisemna informacja do Rodziców
11 20.06.2018 Rada klasyfikacyjna uczniów klas VII, II, III
12 22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
13 23.06–31.08.2018 Ferie letnie
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Lp. Data Nazwa wydarzenia
1 04.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
2 23-31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna
3 31.01.2018 Zakończenie I semestru
4 01.02.2018 Rozpoczęcie II semestru
5 12-25.02.2018 Ferie zimowe
6 29.03-3.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
7 02-03.11.2017
30.04.2018
2.05.2018
4,7,8.05.2018
1.06.2018
Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych*: *(dni te nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli)
8 22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
9 23.06–31.08.2018 Ferie letnie
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „KEGLIK”
KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH I OBCHODÓW ROCZNICOWYCH
rok szkolny 2017/2018
Lp. Data Uroczystość Miejsce Odpowiedzialni, uczestnicy
1 4 IX 2017 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 hala sportowa Dyrektor, Wicedyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele
2 17 IX 2017 Rocznica rozstrzelania średzian na łąkach Kijewskich 17 września gablota, lekcja tematyczna, udział w obchodach P. Błoszyk, uczniowie klasy III, D. Leszczyński
3 20 X 2017 Rocznica rozstrzelania ludności cywilnej 20 października gablota, lekcja tematyczna, udział w obchodach P. Błoszyk, uczniowie klasy III, D. Leszczyński
4 X/XI 2017 „Dyskoteka integracyjna” – zabawa uczniów klas VII, II, III Szkoła wychowawcy, uczniowie klasy VII, II, III
5 31 X 2017 Święto Zmarłych – złożenie wiązanki na płycie przed szkołą Szkoła P.Błoszyk, L.Zielinska, B.Wojciechowska, uczniowie klasy VII, II, III
6 6-10 XI 2017 Narodowe Święto Niepodległości gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
7 11 XI 2017 Narodowe Święto Niepodległości Kolegiata, pomnik H.Dąbrowskiego L.Zielinska, B.Wojciechowska, uczniowie klasy IIA i IIB
9 XII 2017 Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
10 22 XII 2017 Wigilie klasowe szkoła wychowawcy, uczniowie
11 23 I 2018 Rocznica wyzwolenia Środy Wlkp. spod okupacji hitlerowskiej gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
14 23 IV-27 IV 2018 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja -obchody szkolne gablota, lekcja tematyczna D.Leszczyński, uczniowie
15 3 V 2018 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Kolegiata, pomnik H.Dąbrowskiego L.Zielinska, uczniowie klasy VII
16 VI 2018 Bal gimnazjalny P.Błoszyk, uczniowie klasy III
17 22 VI 2018 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 szkoła P.Błoszyk, L.Zielinska, B.Wojciechowska, uczniowie