W dniach od 7-10.11.2017 odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w ramach projektu SWIS – Introducing Scientific Work into School. An innovative pedagogical approach. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ i jest jednym z 20 na ponad 100 złożonych wniosków, który został zaakceptowany do realizacji przez Narodową Agencję ze względu na bardzo wysoką ocenę. Spotkanie odbyło się w miejscowości Utena na Litwie, a oprócz gospodarzy w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół z Polski, Rumunii, Hiszpanii oraz pracownicy naukowi Laboratorium w Sevilli. „Keglika” reprezentowała dyrekcja Emilia Ostrowska oraz Krzysztof Pyrzyk. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania oraz odejście od teoretycznego nauczania na rzecz praktycznych doświadczeń i prac badawczych. Partnerzy wspólnie podkreślali potrzebę uatrakcyjnienia zajęć z biologii, chemii i fizyki poprzez zaangażowanie podopiecznych w badania naukowe, które podczas całego dwuletniego projektu będą przeprowadzane wśród uczniów należących do szkolnych kół Erasmus+. Uczniowie „Keglika” będą mieli również możliwość uczestniczenia w tygodniowych warsztatach wspólnie z uczniami z Hiszpanii, Rumunii oraz Litwy, które w czerwcu 2018 roku odbędą się w stolicy Andaluzji – Sevilli. Laboratorium w Sevilli oraz Uniwersytet w Paryżu dokładają wszelkich starań, by rezultaty projektu mogły być upowszechniane w całej Europie a nawet na świecie. Obecnie Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Keglik” realizuje 7 projektów Erasmus+, a w ciągu ostatnich 5 lat dyrekcja „Keglika” pozyskała z programu Erasmus+ już przeszło milion złotych, co sprawiło, że ponad 40% uczniów „Keglika” wzięło udział w zagranicznych mobilnościach.

Spotkanie projektowe na Litwie było również doskonałą okazją do zapoznania się z litewskim systemem oświaty oraz organizacją pracy szkoły. Delegacja „Keglika” podczas wizyty w Wilnie odwiedziła cmentarz na Rossie. Udało się również zwiedzić wileńską Starówkę, Ostrą Bramę oraz Uniwersytet Wileński.