Miło nam poinformować, iż nasza szkoła została doceniona przez firmę Microsoft i dołączyła do grona „Szkół w chmurze Microsoft”. „Szkoły w Chmurze Microsoft” to placówki, bazujące na technologii Microsoft i kształcące uczniów z wykorzystaniem nowych metod nauczania. Są to szkoły dostosowujące się do dynamicznych przemian społecznych, gospodarczych i politycznych, w których nauczyciele są gotowi stale podnosić swoje kompetencje wykorzystując najnowsze rozwiązania w procesie zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności.
Sednem działania „Szkoły w Chmurze Microsoft” jest kompleksowe przygotowanie uczniów do osiągania sukcesów na polu edukacyjnym i zawodowym po opuszczeniu szkoły.