KTO JEST KIM W SZKOLE

Organ prowadzący szkołę  Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich  w Środzie Wielkopolskiej
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  Kuratorium Oświaty w Poznaniu Tel. 8541726

Niepubliczne Gimnazjum “Keglik” Tel. (61) 285 24 34 w 21

Dyrektor szkoły – p. Emilia Ostrowska

Pracownicy:
Pielęgniarka szkolna – p. Barbara Błaszak
Lekarz medycyny pracy – Centrum Medyczne Spychalscy s.c. Środa Wlkp.

Nauczyciele uczący w klasie VIII w roku szkolnym 2019/2020:
Język polski Andrzej Bartosiewicz
Historia Dominik Leszczyński
WOS Dominik Leszczyński
Język angielski Bartosz Rybko / Milena Bianek
Język niemiecki Lucyna Zielinska
Matematyka Krzysztof Pyrzyk
Fizyka Radosław Tomczak
Chemia Anna Bestyńska
Biologia Anna Bestyńska
Geografia Katarzyna Krzeszewska
Informatyka Grzegorz Pyrzyk
Wychowanie fizyczne Adam Eichler
Godzina wychowawcza Andrzej Bartosiewicz
EDB Mariola Litka
Etyka Andrzej Bartosiewicz