KTO JEST KIM W SZKOLE

Organ prowadzący szkołę  Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich  w Środzie Wielkopolskiej
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  Kuratorium Oświaty w Poznaniu Tel. 8541726

Niepubliczne Gimnazjum “Keglik” Tel. (61) 285 24 34 w 21

Dyrektor szkoły – p. Emilia Ostrowska
V-ce dyrektor – p. Krzysztof Pyrzyk

Pracownicy:
Administracja – p. Martyna Nowak – referent ds. administracji
Pielęgniarka szkolna – p. Barbara Błaszak
Lekarz medycyny pracy – Centrum Medyczne Spychalscy s.c. Środa Wlkp.

Nauczyciele uczący w klasie VII w roku szkolnym 2017/2018:
Język polski Magdalena Leporowska
Historia Dominik Leszczyński
Język angielski Bartosz Rybko
Beata Szymańska
Język niemiecki Lucyna Zielinska
Matematyka Krzysztof Pyrzyk
Fizyka Radosław Tomczak
Chemia Magdalena Maćkowiak
Biologia Anna Ronowska-Petrol
Geografia Katarzyna Krzeszewska
Plastyka Paulina Pyrzyk
Muzyka Paulina Pyrzyk
Informatyka Grzegorz Pyrzyk
Wychowanie fizyczne Alina Cichowlas
Adam Eichler
Godzina wychowawcza Lucyna Zielinska
Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Sutuła
Religia Iwona Tomaszewska
Nauczyciele uczący w klasie IIA w roku szkolnym 2017/2018:
Język polski Beata Wojciechowska
Historia Dominik Leszczyński
Język angielski Grupa międzyoddziałowa
Wiedza o społeczeństwie Dominik Leszczyński
Język niemiecki Grupa międzyoddziałowa
Matematyka Krzysztof Pyrzyk
Fizyka Radosław Tomczak
Chemia Magdalena Maćkowiak
Biologia Anna Ronowska-Petrol
Geografia Katarzyna Krzeszewska
Muzyka Paulina Pyrzyk
Informatyka Grupa międzyoddziałowa
Wychowanie fizyczne Adam Eichler
Zajęcia artystyczne Paulina Pyrzyk
Zajęcia techniczne Paulina Pyrzyk
Godzina wychowawcza Beata Wojciechowska
Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Sutuła
Religia Iwona Tomaszewska
Nauczyciele uczący w klasie IIB w roku szkolnym 2017/2018:
Język polski Magdalena Leporowska
Historia Dominik Leszczyński
Język angielski Grupa międzyoddziałowa
Wiedza o społeczeństwie Dominik Leszczyński
Język niemiecki Grupa międzyoddziałowa
Matematyka Mariola Litka
Fizyka Radosław Tomczak
Chemia Magdalena Maćkowiak
Biologia Anna Ronowska-Petrol
Geografia Katarzyna Krzeszewska
Muzyka Paulina Pyrzyk
Informatyka Grupa międzyoddziałowa
Wychowanie fizyczne Tomasz Kaczmarek
Zajęcia artystyczne Paulina Pyrzyk
Zajęcia techniczne Paulina Pyrzyk
Godzina wychowawcza Lucyna Zielinska
Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Sutuła
Religia Iwona Tomaszewska
GRUPY MIĘDZYODDZIAŁOWE – klasy IIA i IIB:
Język angielski – kontynuacja 1 Magdalena Leporowska
Język angielski – kontynuacja 2 Beata Szymańska
Język niemiecki – kontynuacja Lucyna Zielinska
Język niemiecki – od podstaw 1 Lucyna Zielinska
Język niemiecki – od podstaw 2 Lucyna Zielinska
Język angielski – od podstaw Beata Szymańska
Informatyka 1 Grzegorz Pyrzyk
Informatyka 2 Grzegorz Pyrzyk
Informatyka 3 Grzegorz Pyrzyk
Nauczyciele uczący w klasie III w roku szkolnym 2017/2018:
Język polski Beata Wojciechowska
Historia Dominik Leszczyński
Język angielski Bartosz Rybko
Violetta Dąbek
Wiedza o społeczeństwie Dominik Leszczyński
Język niemiecki Paulina Pyrzyk
Lucyna Zielinska
Matematyka Krzysztof Pyrzyk
Fizyka Radosław Tomczak
Chemia Magdalena Maćkowiak
Biologia Anna Ronowska-Petrol
Geografia Katarzyna Krzeszewska
Wychowanie fizyczne Tomasz Kaczmarek
Adam Eichler
Zajęcia artystyczne Paulina Pyrzyk
Godzina wychowawcza Lucyna Zielinska
Edukacja dla bezpieczeństwa Mariola Litka
Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Sutuła
Religia Iwona Tomaszewska