KTO JEST KIM W SZKOLE

Organ prowadzący szkołę  Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich  w Środzie Wielkopolskiej
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  Kuratorium Oświaty w Poznaniu Tel. 8541726

Niepubliczne Gimnazjum “Keglik” Tel. (61) 285 24 34 w 21

Dyrektor szkoły – p. Emilia Ostrowska
V-ce dyrektor – p. Krzysztof Pyrzyk

Pracownicy:
Administracja – p. Martyna Nowak – referent ds. administracji
Pielęgniarka szkolna – p. Barbara Błaszak
Lekarz medycyny pracy – Centrum Medyczne Spychalscy s.c. Środa Wlkp.

Nauczyciele uczący w klasie VII w roku szkolnym 2018/2019:
Język polski Karolina Ostojska
Historia Dominik Leszczyński
Język angielski Milena Bianek
Język niemiecki Lucyna Zielinska
Matematyka Krzysztof Pyrzyk
Fizyka Radosław Tomczak
Chemia Agnieszka Sutuła
Biologia Agnieszka Sutuła
Geografia Katarzyna Krzeszewska
Plastyka Agnieszka Sutuła
Muzyka Agnieszka Sutuła
Informatyka Grzegorz Pyrzyk
Wychowanie fizyczne Adam Eichler
Godzina wychowawcza Adam Eichler
Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Sutuła
Religia Iwona Tomaszewska / Barbara Krenc
Nauczanie indywidualne 1
Język polski Karolina Ostojska
Matematyka Mariola Litka
Biologia Agnieszka Sutuła
Chemia Agnieszka Sutuła
Fizyka Radosław Tomczak
Geografia Katarzyna Krzeszewska
Język angielski Beata Szymańska
Logopedia Ewa Wawrowska
Nauczanie indywidualne 2
Język polski Karolina Ostojska
Matematyka Mariola Litka
Nauczyciele uczący w klasie VIII w roku szkolnym 2018/2019:
Język polski Karolina Ostojska
Historia Dominik Leszczyński
Język angielski Bartosz Rybko
Beata Szymańska
Wiedza o społeczeństwie Dominik Leszczyński
Język niemiecki Lucyna Zielinska
Matematyka Krzysztof Pyrzyk
Fizyka Radosław Tomczak
Chemia Agnieszka Sutuła
Biologia Agnieszka Sutuła
Geografia Katarzyna Krzeszewska
EDB od II semestru
Informatyka Grzegorz Pyrzyk
Wychowanie fizyczne Adam Eichler
Godzina wychowawcza Lucyna Zielinska
Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Sutuła
Religia Iwona Tomaszewska / Barbara Krenc
Nauczanie indywidualne 3
Język polski Karolina Ostojska
Matematyka Mariola Litka
Biologia Agnieszka Sutuła
Chemia Agnieszka Sutuła
Fizyka Radosław Tomczak
Geografia Katarzyna Krzeszewska
Historia Dominik Leszczyński
WOS Dominik Leszczyński
Język angielski Beata Szymańska
GRUPY MIĘDZYODDZIAŁOWE – klasy IIIA i IIIB
Język angielski – kontynuacja 1 Bartosz Rybko
Język angielski – kontynuacja 2 Beata Szymańska
Język niemiecki – kontynuacja Lucyna Zielinska
Język niemiecki – od podstaw 1 Lucyna Zielinska
Język niemiecki – od podstaw 2 Lucyna Zielinska
Język angielski – od podstaw Milena Bianek
Wychowanie fizyczne grupa 1 Adam Eichler
Wychowanie fizyczne grupa 2 Adam Eichler
Wychowanie fizyczne grupa 3 Adam Eichler
Nauczyciele uczący w klasie IIIA w roku szkolnym 2018/2019:
Język polski Beata Wojciechowska
Historia Dominik Leszczyński
Język angielski Grupa międzyoddziałowa
Wiedza o społeczeństwie Dominik Leszczyński
Język niemiecki Grupa międzyoddziałowa
Matematyka Krzysztof Pyrzyk
Fizyka Radosław Tomczak
Chemia Agnieszka Sutuła
Biologia Agnieszka Sutuła
Geografia Katarzyna Krzeszewska
Wychowanie fizyczne Adam Eichler
Zajęcia artystyczne Agnieszka Sutuła
EDB od II semestru
Godzina wychowawcza Beata Wojciechowska
Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Sutuła
Religia Iwona Tomaszewska / Barbara Krenc
Nauczyciele uczący w klasie IIIB w roku szkolnym 2018/2019:
Język polski Beata Wojciechowska
Historia Dominik Leszczyński
Język angielski Grupa międzyoddziałowa
Wiedza o społeczeństwie Dominik Leszczyński
Język niemiecki Grupa międzyoddziałowa
Matematyka Krzysztof Pyrzyk
Fizyka Radosław Tomczak
Chemia Agnieszka Sutuła
Biologia Agnieszka Sutuła
Geografia Katarzyna Krzeszewska
Wychowanie fizyczne Adam Eichler
Zajęcia artystyczne Agnieszka Sutuła
EDB od II semestru
Godzina wychowawcza Lucyna Zielinska
Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Sutuła
Religia Iwona Tomaszewska / Barbara Krenc