Erasmus+ KA1Mobilność kadry edukacji szkolnej – Lepszy nauczyciel – mądrzejszy uczeń

Od 1.01.2016 do 31.12.2016 Niepubliczne Gimnazjum Keglik realizuje projekt „Lepszy nauczyciel – mądrzejszy uczeń”. Projekt został zatwierdzony w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach projektu kadra nauczycielska naszego gimnazjum wzięła udział w szkoleniach zagranicznych. W dniach od 14.08-4.09.2016 łącznie 15 nauczycieli naszego gimnazjum uczestniczyło w kursie języka angielskiego, który zorganizowała szkoła językowa Europa School of English w nadmorskiej miejscowości Bournemouth. Intensywny kurs w wymiarze 6 godzin nauki języka angielskiego dziennie dostarczył naszym nauczycielom umiejętności językowych na poziomie wystarczającym do realizowania mobilności zagranicznych w ramach kolejnych projektów Erasmus+. Celem horyzontalnym szkoleń zagranicznych jest utworzenie klasy dwujęzycznej, w której część przedmiotów byłaby nauczana w dwóch językach – polskim oraz angielskim.

W ramach projektu „Lepszy nauczyciel – mądrzejszy uczeń” pani Violetta Dąbek wzięła udział w dwutygodniowym szkoleniu metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego również w Bournemouth. Z kolei panie Milena Bianek oraz Magdalena Leporowska w dniach od 2-8.10.2016 w samym sercu Londynu uczestniczyły w kursie przygotowujących do zarządzania szkołą oraz projektami unijnymi. Nauczycielki poznały brytyjski system edukacyjny oraz zawiązały kontakt z nauczycielami z całej Europy.