W dniach od 24 do 27 lutego Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Keglik” była gospodarzem kolejnego, międzynarodowego spotkania w ramach projektu SWIS- Introducing Scientific Work into School. An innovative pedagogical approach, który realizowany jest już drugi rok. Przypomnijmy, że z programu Erasmus+ na ten cel szkoła pozyskała 24 645 euro . Projekt wspólnie realizują cztery szkoły europejskie. Oprócz Keglika są to szkoły z: Hiszpanii (Sevilla), Rumunii (Bukareszt) oraz Litwy (Utena) a opiekunem naukowym jest Wydział Chemiczny Uniwersytetu w Sewilli  Celem projektu jest zwiększenie europejskości placówek oraz rozwój nowych metod oraz innowacyjnych strategii nauczania w dziedzinie przedmiotów ścisłych. Projekt promuje wspólne wartości europejskie, przyczynia się do integracji społecznej oraz poprawia zrozumienie międzykulturowe. Narodowa Agencja w Hiszpanii oceniła ten projekt bardzo wysoko o czym świadczy 8 pozycja na liście zatwierdzonych do realizacji projektów…Laboratorium w Sevilli, oficjalny partner projektu, a także jego siła napędowa, umożliwia uczniom pokazanie i prezentowanie środowiska naukowego, opracowanie konkretnych działań eksperymentalnych dla uczniów wszystkich szkół partnerskich oraz zapewnienie stałej merytorycznej opieki nauczycielom zainteresowanym wdrożeniem takich doświadczeń w swojej klasie. Z drugiej strony, projekt liczy się również z poparciem i udziałem nieformalnych partnerów z: Uniwersytetu w Paryżu, Open Society School (również z Paryża). Partnerzy umożliwiają nauczycielom szkolenie dotyczące nowych strategii metodycznych związanych z badaniami naukowymi w europejskich salach lekcyjnych, dzięki czemu nasz projekt współpracuje z europejskim projektem D20 (Dingo Together), ponieważ mają one równoległe cele. Podczas spotkania w Środzie Wielkopolskiej omówione zostały dalsze działania związane z realizacją projektu oraz plan najbliższego spotkania projektowego, które w czerwcu tego roku odbędzie się w stolicy Rumunii – Bukareszcie. Podczas spotkania nasze miasto będzie reprezentowała grupa 3 nauczycieli oraz 8 uczniów Keglika, którzy przedstawią doświadczenia chemiczne wraz z wynikami w ramach Kongresu Naukowego. Ostatnie spotkanie projektowe zaplanowano we wrześniu br w Sevilli.