W dniach od 17 do 23 czerwca odbyło się w „Kegliku” spotkanie projektowe w ramach projektu My Sign Club & My Sign Application. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Keglik” uczestniczyli nauczyciele z Polskiego Gimnazjum w Rezekne na Łotwie oraz ze Szkoły Podstawowej w Stambułu. Celem projektu, którego realizację szkoła rozpoczęła we wrześniu 2017 roku, jest uwrażliwienie uczniów na ograniczenia jakie współczesny świat stwarza osobom głuchoniemym. Finalnym produktem dwuletniego projektu będzie aplikacja do nauki języka migowego na urządzenia mobilne takie jakie smartfony, czy tablety. W trakcie tygodniowego spotkania nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w kursie języka migowego, który przygotował ks. Marcin Nowak oraz mieli okazję poznać kulturę i tradycje naszego kraju. Uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić Poznań, Wrocław – wraz z rejsem statkiem po Odrze, zamek i Arboretum w Kórniku. Tydzień zakończył się wspólnym piknikiem w Młodzikowie, w którym wzięła udział cała społeczność „Keglika”. Koordynatorem i współautorem projektu jest wicedyrektor „Keglika” – Krzysztof Pyrzyk, który podczas swojego wystąpienia podkreślał jak ważne w dzisiejszych czasach jest stwarzanie właściwych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić w tym kontekście innowacyjność projektu „My Sign Club & My Sign Application”, który dał uczniom „Keglika” możliwość nauki w szkole języka migowego. Uczniowie „Keglika” w listopadzie 2018 roku polecą do Stambułu, by tam wspólnie z rówieśnikami z Turcji oraz Łotwy kontynuować prace projektowe.