Erasmus+ KA2 My Sign Club & My Sign Application

W latach 2017-2019 Niepubliczne Gimnazjum „Keglik” wraz z partnerami z Łotwy oraz Turcji zrealizuje projekt o nazwie „My Sign Club & My Sign Application”. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez Narodową Agencję przez co „Keglik” otrzymał na jego realizację dotację w wysokości 25 215,00 euro. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na osoby posługujące się językiem migowym. Uczniowie z Polski, Łotwy oraz Turcji podczas wspólnych warsztatów stworzą aplikację na urządzenia mobilne, takie jak m.in. tablety i telefony komórkowe, której podstawowym zadaniem będzie konwersja języka mówionego na migowy. Pomysł dotyczący realizacji powyższego projektu zrodził się już grudniu 2016 podczas wizyty przedstawicieli Niepublicznego Gimnazjum „Keglik” w Stambule. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wezmą udział w zagranicznych mobilnościach do Turcji oraz na Łotwę podczas, których będą mieli okazję uczestniczyć w lekcjach języka migowego. Również w naszym mieście odbędzie się spotkanie projektowe podczas, którego będziemy gościli uczniów z Turcji oraz Łotwy.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Keglik” rozpoczęła współpracę w ramach projektu Erasmus+: My Sign Club & My Sign Application
W dniach od 11-14.01.2018 w Stambule odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w ramach projektu „My Sign Club & My Sign Application” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Koordynatorem projektu jest szkoła turecka, dlatego pierwsze – uroczyste spotkanie odbyło się w Turcji. Oprócz gospodarzy w spotkaniu wzięli udział pozostali partnerzy w projekcie, czyli przedstawiciele „Keglika” oraz Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne na Łotwie. Nauczyciele „Keglika”– Lucyna Zielinska i Krzysztof Pyrzyk w trakcie swojego pobytu mieli okazję wziąć udział w kursie Międzynarodowego Języka Migowego i uzyskali certyfikaty uprawniające do tego, by przekazać zdobytą wiedzę uczniom i nauczycielom. Celem projektu jest uwrażliwienie młodzieży na problemy z jakimi w codziennym świecie spotykają się osoby głuchonieme. Wystarczy tylko kilka godzin nauki, by poznać kilkadziesiąt podstawowych zwrotów w języku migowym umożliwiających swobodną komunikację z osobą głuchoniemą. Uczniowie w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza będą się uczyć jak w skuteczny sposób wspomagać osoby niepełnosprawne. W trakcie trwającego dwa lata projektu uczniowie będą mieli możliwość nauczenia się języka migowego oraz stworzą przewodnik i aplikację na telefony komórkowe wspomagające naukę międzynarodowego języka migowego. Już w listopadzie 2018 roku 7 uczniów „Keglika” weźmie udział w zagranicznej mobilności do Stambułu, a w maju 2019 na Łotwę. Projekt zakończy się w październiku 2019 roku.

Wizyta na Łotwie w ramach projektu „My Sign Club & My Sign Application”
W dniach 26 lutego – 2 marca 2018 roku delegacja nauczycieli „Keglika” przebywała w miejscowości Rezekne na Łotwie w ramach spotkania projektu Eramus+ „My sign club, my sign application”. Celem projektu jest nauczanie języka migowego i stworzenie aplikacji na telefony komórkowe, dzięki której każdy zainteresowany będzie mógł samodzielnie uczyć się tego języka i komunikować się z osobami niesłyszącymi. Często bowiem ich głos pozostaje niesłyszany w dzisiejszym społeczeństwie. Większość z nas nie wie, jak porozumiewać się z niesłyszącymi i jak ten stan zmienić.

W czasie spotkania projektowego pięcioro przedstawicieli szkoły wraz z partnerami z Łotwy i Turcji ćwiczyło międzynarodowy alfabet migowy oraz podstawowe gesty, służące codziennej komunikacji. W projekcie dostępny jest też specjalny film instruktażowy do nauki języka migowego. Cała nasza grupa miała okazję przekonać się, jak łatwo nauczyć się podstaw języka migowego, i dzięki codziennej praktyce po pięciu dniach witaliśmy się i żegnaliśmy bez słów!

Spotkaliśmy się też z przedstawicielami oraz członkami lokalnego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących, którzy bardzo optymistycznie podeszli do pomysłu propagowania wiedzy o języku migowym. Jest to dla nich bardzo ważne, by pokonywać barierę komunikacyjną z osobami słyszącymi. Język migowy różni się trochę w każdym kraju, ale młode osoby znają międzynarodowy język migowy, który umożliwia im swobodną komunikację z przyjaciółmi na całym świecie. Jego gramatyka jest bardzo prosta, a gesty uniwersalne, więc również osoby słyszące mogą z niego korzystać do porozumiewania się z przedstawicielami innych narodowości i kultur.

Celem spotkań projektowych jest przede wszystkim podsumowanie dotychczasowej pracy, ale też zapoznanie z kulturą kraju goszczącego. Miasto Rezekne i jego okolice kilkaset lat temu należały do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dlatego do dziś mieszka tam wielu Polaków i czuliśmy się prawie jak w domu, gdyż dookoła słyszeliśmy rozmowy w naszym ojczystym języku. W samej Rzeżycy, bo tam brzmi polska nazwa miasta, działa największa polskojęzyczna szkoła na Łotwie. Po pracy projektowej zwiedziliśmy najważniejsze zabytki regionu Latgalii, czyli bazylikę w Aglonie (odpowiednik Częstochowy), muzeum etnograficzne i muzeum chleba w Ludzy.

Obecnie przechodzimy do etapu opracowywania poszczególnych działów tematycznych oraz projektowania aplikacji. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do popularyzacji języka migowego!​