„STEM – nauka, technologia, inżynieria i matematyka, czyli innowacyjne nauczanie przedmiotów ścisłych” to nowy projekt autorstwa dyrekcji Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Keglik” na realizację, którego szkoła pozyskała 21 583 euro. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji bardzo wysoko oceniła projekt i postanowiła skierować do realizacji w okresie od 1.09.2018 do 31.12.2019. W ramach projektu zaplanowano mobilności zagraniczne nauczycieli „Keglika” do Hiszpanii, Holandii oraz Włoch. Celem projektu jest nabycie przez nauczycieli „Keglika” umiejętności kreatywnego i atrakcyjnego dla uczniów prowadzenia zajęć z przedmiotów ścisłych oraz pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Dzięki pieniądzom projektowym każdy uczeń „Keglika” na czas nauki w szkole otrzymuje tablet z kompletem podręczników w wersji elektronicznej. To właśnie umiejętności wykorzystania tych urządzeń podczas zajęć będą zdobywać nauczyciele „Keglika” w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych. W tym roku szkolnym żadna ze szkół z powiatu średzkiego nie otrzymała dofinansowania na dokształcanie nauczycieli ze środków Erasmus+. „Keglik” jest w tym zakresie zdecydowanym liderem, gdyż na realizację projektów każdego roku systematycznie pozyskuje środki już od początku swojego istnienia tj. od września 2012 roku.
Poprzez realizację projektów Erasmus+ „Keglik” chce osiągnąć postawione sobie cele, wyraźnie sformułowane w misji szkoły, czyli m.in.:
– innowacyjne nauczanie przedmiotów ścisłych: biologii, chemii, fizyki i matematyki poprzez wprowadzenie do zajęć doświadczeń, eksperymentów i prostych prac badawczych na podstawie doświadczeń partnerów zagranicznych,
– zastosowanie najnowszych rozwiązań metodycznych w pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– nauczanie dwujęzyczne (CLIL),
– prowadzenie zajęć z zastosowaniem nowoczesnych technologii ICT,
– nauczanie języków obcych z zastosowaniem najnowszych, skutecznych rozwiązań metodologicznych.
– prowadzenie wymian międzynarodowych oraz realizowanie projektów Erasmus+.
Proces nauczania ma umożliwić uczniom wszechstronny i możliwie maksymalny rozwój. Jest to możliwe z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi ICT (m.in. tablic interaktywnych, aplikacji wspomagających proces uczenia się) oraz innowacyjne nauczanie przedmiotów ścisłych (biologia, fizyka, chemia, matematyka) z zastosowaniem eksperymentów oraz doświadczeń.