O SZKOLE

Od 1 września 2012 roku w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego działalność rozpoczęło Niepubliczne Gimnazjum „Keglik” prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Wszyscy nauczyciele uczący w gimnazjum są jego członkami. Również Rodzice naszych uczniów należą do Stowarzyszenia.

Nazwa „Keglik”, będąca zdrobnieniem od nazwiska patrona ulicy, przy której znajduje się Liceum Ogólnokształcące i nowe gimnazjum, została wyłoniona w drodze konkursu. Wymyśliła ją absolwentka naszej szkoły z roku 1994, Beata Szymańska – nauczyciel języka angielskiego. Nowe gimnazjum otrzymało również swoje logo, którego twórcą jest artysta plastyk, absolwent liceum z roku 1964, pan Jerzy Antkowiak.

Każdy gimnazjalista posiada nowoczesną tarczę z tymże logo szkoły, która poświadcza przynależność do społeczności Stowarzyszenia. W roku szkolnym 2012/2013 utworzono jedną klasę gimnazjalną, choć chętnych było znacznie więcej. Naukę rozpoczęło 24 uczniów a wychowawcą został Bartosz Rybko – nauczyciel języka angielskiego.

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach z tablicami interaktywnymi. Na parterze umieszczono również gimnazjalne gabloty z aktualnościami dotyczącymi osiągnięć i działań uczniów. Gimnazjaliści mają własne szatnie z indywidualnymi szafkami oraz toalety do wyłącznego użytkowania.

Uczniowie uczestniczą w darmowych zajęciach języka hiszpańskiego. Mają ponadto możliwość korzystania z licznych zajęć dodatkowych z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii i fizyki. Mogą uczęszczać do Szkolnego Klubu Sportowego oraz na kółko historyczne.

1 września 2013 r. rozpoczęła naukę kolejna klasa I, do której przyjęto 23 uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła powiększyła się o 34 uczniów, bowiem tylu jest w klasie pierwszej. Wychowawcą klasy I i II jest Lucyna Zielinska – nauczyciel języka niemieckiego. Obecnie gimnazjum liczy 83 uczniów.

Ideą przyświecającą naszej szkole jest ciągły rozwój. Staramy się, aby nasi uczniowie mieli wiele ciekawych zajęć i projektów. Już po roku działalności zdobyliśmy prestiżowy tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który sobie bardzo cenimy. Od września 2013 roku realizujemy projekt Comenius pt. „Healthy childhood, beautiful life”. W ramach projektu odbyły się już cztery międzynarodowe spotkania. Uczniowie odwiedzili Turcję, Portugalię, Czechy oraz Włochy. W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła nawiązała kontakt z Polską Szkołą SEN w Dublinie. Pierwszym etapem współpracy była wizyta dziesięcioosobowej grupy złożonej z ośmiorga uczniów polskiego pochodzenia pod opieką dyrektora szkoły – pana Tomasza Bastkowskiego i nauczycielki geografii i chemii – pani Karoliny Chaber. Goście przebywali w Środzie przez tydzień w czerwcu 2014 roku. Kolejny etapem wymiany była wizyta średzian w Dublinie w październiku 2014 roku (obszerną relację z tego wydarzenia mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej).

W dążeniu do rozwoju i podnoszeniu jakości kształcenia w naszej szkole bardzo ważną rolę odgrywają dodatkowe pomoce dydaktyczne. Systematycznie uzupełniamy księgozbiór naszej biblioteki w lektury szkolne. Jako jedyna szkoła w powiecie średzkim dysponujemy defibrylatorem z fantomem. Na bieżąco szkolimy naszych pracowników i uczniów z jego obsługi, aby byli w pełni świadomi w jaki sposób można uratować ludzkie życie.

Gimnazjum Keglik oferuje swoim uczniom: szkolną stołówkę, sklepik szkolny, gabinet pielęgniarski.

Nasza szkoła mieszcząca się w budynku Liceum Ogólnokształcącego jest bezpieczna i przyjazna. Budynek szkoły jest wyposażony w monitoring. Oprócz tego rodzice mogą stale kontaktować się z dyrekcją i nauczycielami poprzez elektroniczny dziennik Librus. W każdą ostatnią środę miesiąca mają też możliwość osobistego kontaktu z dyrekcją i nauczycielami podczas „Informacyjnej środy”.

W roku szkolnym 2014/2015 Stowarzyszenie podjęło uchwałę o nagrodzie dla Najlepszego Gimnazjalisty. Jest to dodatkowa motywacja do nauki i udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz konkursach. Będzie ona przyznawana najlepszemu uczniowi z klasy 3 na zakończenie nauki w Niepublicznym Gimnazjum „Keglik”.

Dbamy o rozwój naszych uczniów poprzez udział w konkursach. Gimnazjaliści bardzo chętnie korzystają z tej możliwości i zajmują wysokie lokaty. Startują w takich konkursach jak: Alfik Matematyczny, Deutschfreund, Sprachdoktor, konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty, Ogólnopolskie Kursy Przedmiotowe Panda, Kangur Matematyczny, konkursy przedmiotowe Galileo, Multitest. Niepubliczne Gimnazjum „Keglik” uzyskało w roku szkolnym 2013/14 tytuł Szkoły Łowców Talentów, przyznawany przez organizatora konkursów JERSZ, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży.

Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum Keglik w świadomy sposób dbają o środowisko: zbierają nakrętki, zużyte baterie, makulaturę, biorą udział w akcjach sprzątania świata. Angażują się w akcje charytatywne: Pola Nadziei, Słodkie Święta, Radosne święta w Każdym Domu i wiele innych.

W Polsce przeważa postawa kwestionowania zmian, przywiązania do tego jak jest (było), niezadowolenia i szukania winnych niepowodzeń. Ten sposób postrzegania świata przenosi się do szkoły, gdzie zmienia się często w dość opresyjny system: zamiast twórczego myślenia jest realizacja programów, zamiast doceniania indywidualizmu – wyrównanie do średniej, zamiast radości ze zdobywania wiedzy – przymus. Nam zależy na uczeniu współdziałania w grupie, wzajemnym zaufaniu i pomysłowości. Chcemy by, umiejętności: czytania i pisania, przyrodnicze i matematyczne były zdobywane bez zbędnego stresu. Dla nas bowiem liczy się przede wszystkim pozytywne i twórcze podejście do nauki i to chcemy rozwijać w codziennej pracy, a nie od święta lub od czasu do czasu. Czy nam się to uda? My wierzymy, że tak.