Jak co roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa Keglik wzięła udział w obchodach 3 maja. Szkołę reprezentowała 18 osobowa grupa z klasy 7. Delegacja najpierw uczestniczyła w uroczystej mszy świętej w kolegiacie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny a po jej zakończeniu udała się złożyć kwiaty pod pomnikiem Jana Henryka Dąbrowskiego.