Każdego roku przedstawiciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Keglik” biorą czynny udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Święto to jest dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne, ponieważ jest to dzień celebrowania naszego patriotyzmu, który jest fundamentem obywatelskiego wychowania młodzieży. W tym roku udział w obchodach wzięła klasa VII, której reprezentanci złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.