Dla wielu placówek szkolnych czas wakacji to odpoczynek po wytężonej pracy, ale i podnoszenia kwalifikacji,niezbędnych we współczesnej szkole. Jako pierwsza na szkolenie wyruszyła Pani Dyrektor Emilia Ostrowska do Irlandii Północnej, a dokładnie do London Derry , gdzie przez dwa tygodnie uczyła się języka angielskiego .Następnie panie Agnieszka Sutuła i Magdalena Piestrzyńska poznawały nowe możliwości technologii informacyjno – komunikacyjnej w Faro w południowej Portugalii.

W minionym tygodniu, zakończyła szkolenie p.Lucyna Zielinska, które zorganizowane było w Niemczech, w miejscowości Lindau w Bawarii. Główne zagadnienia poruszane podczas zajęć to metodyka nauczania języka niemieckiego jako języka obcego w szkole oraz nowoczesne metody nauczania – Montana Lingua. Zgodnie z mottem naszej szkoły „rozpoznać, wspierać, rozwijać” staramy się budzić w naszych uczniach pasję do nauki języków obcych, które są niezbędne we współczesnym świecie a dzięki nowym metodom nauczania podnosimy m.in.atrakacyjność lekcji.

Obecnie na Malcie przebywają kolejni nauczyciele: p.Krzysztof Pyrzyk i p. Natalia Zys na Malcie, gdzie podnoszą kompetencje w zakresie wykorzystywania e- learningu. Wszyscy uczniowie „Keglika” korzystają podczas nauki w szkole z tabletów, dlatego tak ważne są kwalifikacje w tym zakresie.

Wyżej wymienione działania wynikają z realizacji projektu Erasmus + – mobilność kadry „ Innowacyjna, kreatywna, dwujęzyczna szkoła w zreformowanym systemie oświaty”. Dodatkową zaletą wyjazdów, realizowanych w ramach projektów unijnych jest poznawanie nowych miejsc, kultur, otwieranie się na to ,co nieznane i nie zawsze dla nas zrozumiałe. W ten sposób poszerzamy swoje horyzonty a zdobytą wiedzę przekazujemy w codziennej pracy z naszymi uczniami.