RADA RODZICÓW KEGLIKA

Skład Rady Rodziców Keglika:

Przewodnicząca: Karolina Borek-Pohl

Zastępca Przewodniczącej: Elżbieta Nowak

Skarbnik: Mirosława Kędziora