RADA RODZICÓW KEGLIKA

Skład Rady Rodziców Keglika:

Przewodnicząca: Ewa Schädler

Zastępca Przewodniczącej: Alicja Szymczak

Skarbnik: Jolanta Wojciechowska