W dniach od 5-11.05.2018 odbywało się już ostatnie spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus + PIE – Parent involvement in education to get sweet results. W minionym tygodniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa Keglik gościła partnerów z 6 państw zagranicznych : Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Portugalii, Rumunii i Turcji. Z każdego państwa przyjechała reprezentacja nauczycieli i uczniów. Pierwszego dnia cała grupa, czyli 47 osób, wybrała się na wycieczkę do Poznania, gdzie uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję zwiedzać Stare Miasto, a dokładnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Plac Wolności, Stary Rynek, muzeum Rogala oraz podziwiać poznańskie koziołki. Drugiego dnia pomimo zmęczenia wyruszyliśmy wcześnie rano na wycieczkę do Wrocławia, która obfitowała również w wiele atrakcji. Rozpoczęliśmy od zwiedzania Ostrowa Tumskiego, następnie podziwialiśmy miasto z rejsu statkiem po Odrze. Zwiedzanie kontynuowaliśmy w sercu miasta czyli na starym rynku.
Dzień trzeci pobytu naszych gości to przede wszystkim praca projektowa. Młodzież brała udział w treningu z zakresu komunikacji i zarządzania czasem, który przeprowadziła pani Violetta Dąbek – nauczyciel języka angielskiego. W tym samym czasie pani Dyrektor Emilia Ostrowska poprowadziła spotkanie dla nauczycieli, podczas którego nauczyciele omówili wykonane zadania projektowe oraz zaplanowali realizację zadań na następne miesiące oraz pracę nad raportem końcowym w następnym dniu trwania spotkania. Po intensywnych zajęciach cała grupa wybrała się na spacer ulicami naszego miasta, który zakończył się nad jeziorem średzkim. Uczniowie wraz z panem Krzysztofem Pyrzykiem rozegrali mecz siatkówki plażowej, a nauczyciele z poszczególnych państw intensywnie dopingowali swoich uczniów.
W czwartek zarówno młodzież jak i nauczyciele kontynuowali prace projektowe. Uczniowie każdego z państw przygotowali film pod tytułem „Czym jest dla mnie program Erasmus + oraz co dzięki niemu zyskaliśmy?”. Zadanie to dostarczyło wielu emocji i wrażeń wszystkim uczniom i nauczycielom. Był to też doskonały moment, aby podsumować już prawie dwa lata współpracy. Po południu cała grupa brała udział w grze miejskiej przygotowanej przez pana Krzysztofa Pyrzyka oraz zajęciach sportowych przygotowanych przez pana Adama Eichlera. Natomiast wieczorem odbyła się ceremonia wreczenia certyfikatów wraz z dyskoteką. Część artystyczną uroczystości przygotowała pani Eliza Deska-Dźwiniel – nauczyciel muzyki wraz z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej Keglik, a drugą część pani Natalia Zys – choreograf wraz z zespołem tanecznym Harmonic. Kolejnym punktem wspólnej ceremonii było wystąpienie pani Dyrektor Emilii Ostrwskiej, która podsumowała dwa lata wspólnej współpracy, podziękowała za ten wspólnie spędzony czas oraz podkreśliła chęć i gotowość dalszej kooperacji podczas innych projektów. Już ostatnim elementem części oficjalnej było wręczenie certyfikatów przez Panią Dyrektor. Po zakończeniu tej części wszyscy uczniowie w rytmie najnowszych hitów bawli się do późnych godzin wieczornych.
Ostatniego dnia wszyscy uczestnicy spotkania projektowego wzięli udział w wycieczce do dworku w Koszutach, a następnie zamku w Kórniku. Duże wrażenie na naszych gościach zrobiło Arboretum w Kórniku.
Zgodnie z tym, co podkreśliła wielokrotnie pani Dyrektor nie mówimy naszym gościom do widzenia tylko do zobaczenia, ponieważ mamy już wiele pomysłów na nowe projekty Erasmus +. Chcemy dawać naszym uczniom możliwości ciągłego rozwoju i zwiedzania Europy.