Fundacja WBK Bank Ambitnej Młodzieży Środa Wielkopolska miastem wielu kultur

PROJEKT EDUKACYJNY „ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTEM WIELU KULTUR”
Niepubliczne Gimnazjum „Keglik” w roku 2017 realizować będzie kolejny projekt. Tym razem jest to projekt edukacyjny „Środa Wielkopolska miastem wielu kultur”. Realizacja tego przedsięwzięcia ma związek z 750-leciem miasta i dotowana będzie przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży”.

Projekt edukacyjny, złożony przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, realizowany będzie przez uczniów i nauczycieli Niepublicznego Gimnazjum „Keglik” od 1 stycznia do 6 grudnia 2017 roku. Ma on przedstawić Środę Wielkopolską jako miasto wielu kultur, zamieszkiwane na przestrzeni dziejów m.in. przez Polaków, Niemców, Żydów i Ukraińców. Realizacja opierać się będzie na aktywizujących metodach i podejściu interdyscyplinarnym (technologie informacyjne, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja regionalna, języki obce). Przedsięwzięcie polegać ma na zebraniu informacji o wielokulturowej przeszłości Środy i opublikowaniu ich w formie bloga w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Na blogu znajdą się także zapisy wywiadów z przedstawicielami innych nacji zamieszkującymi nasze miasto. Z zebranych materiałów stworzona zostanie również broszura „750 lat Środy Wielkopolskiej”. Beneficjentami projektu będą społeczności szkolna, lokalna i regionalna oraz władze samorządowe. Opublikowanie rezultatów projektu w Internecie i wykorzystanie języków obcych ma dodatkowo pozwolić na osiągnięcie zasięgu międzynarodowego. Z projektu wynikać będzie rozwój umiejętności i wiedzy uczniów, wzmocnienie postaw patriotyzmu lokalnego oraz promocja naszego miasta i powiatu.
Inicjatywa Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczne Gimnazjum „Keglik” została zgłoszona do Fundacji Banku Zachodniego WBK w listopadzie. 6 grudnia ogłoszono wyniki naboru wniosków i projekt dotyczący naszego miasta znalazł się na liście 42 projektów wybranych do dofinansowania. Do programu w tej jego edycji zgłoszono 342 wnioski projektowe.