Erasmus+ KA1 Szkoła sukcesu

Projekt „Szkoła sukcesu – innowacyjny i kreatywny nauczyciel ” wynika z chęci ciągłego rozwoju naszej szkoły, szerokiej współpracy z placówkami z całej Europy, podnoszenia wyników nauczania i wychowania. Do tego potrzebni są rzetelnie przygotowani nauczyciele. Stawiamy na przedsiębiorczość, wytrwałość, zapał do pracy i inicjatywę naszych pracowników.

Podstawowym celem projektu „Szkoła sukcesu – czyli innowacyjny i kreatywny nauczyciel” jest utworzenie klasy dwujęzycznej polsko – angielskiej CLIL. Żeby ten cel osiągnąć chcemy : wyposażyć nauczycieli w kompetencje językowe umożliwiające realizację projektu eTwinning oraz zorganizowanie mobilności w ramach projekt Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER.

Szkolenie metodyczne CLIL w Irlandii Północnej
Nasz partner North West Academy z Irlandii Północnej specjalizuje się w szkoleniu nauczycieli, którzy mają nauczać w klasach dwujęzycznych CLIL. Grupy nauczycieli podzielonych ze względu na poziom znajomości języka oraz przedmiot nauczania są szkolone do prowadzenia zajęć z uczniami z zastosowaniem dwóch języków. Sprawdzone i nowoczesne metody nauczania pozwalają, by po ukończeniu warsztatów każdy absolwent mógł rozpocząć nauczanie własnego przedmiotu w dwóch językach.
W ramach projektu przewidziane jest szkolenie „CLIL for teachers” dla 6 nauczycieli (3 nauczycieli przedmiotów ścisłych – typ szkolenia Science and Maths oraz 3 nauczycieli przedmiotów humanistycznych – typ szkolenia Humanities).

W dniach 26.06–07.07.2017 grupa 6 nauczycieli szlifowała język angielski w North West Academy of English w Derry w Północnej Irlandii. Nauczyciele wzięli tam udział w programie CLIL – Content and Language Integrated Learning, który jest przygotowaniem do pracy w szkole z językiem angielskim jako drugim językiem wykładowym.
Nauczyciele, którzy wyjechali do Derry, mieli wyjątkową szansę na pracę w wielonarodowym środowisku, poznaniu nowoczesnych metod nauczania, korzystania ze sprawdzonych narzędzi multimedialnych oraz transpozycji nabytych umiejętności do nauczania w kraju poszczególnych przedmiotów. Wszystko to odbywało się pod okiem i kierownictwem doświadczonych i kompetentnych fachowców w przepięknym miejscu, gdzie naukę w szkole uzupełniało doświadczenie żywego języka angielskiego, spotykanego na ulicach.
Owocem całego kursu było zapoznanie się z metodologią nauczania w szkołach dwujęzycznych, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów członkowskich UE oraz poszerzenie kompetencji językowych.
Cieszylibyśmy się, jeżeli w przyszłości nauka w Polsce odbywałaby się standardowo w dwóch językach a nasi uczniowie mieliby, dzięki temu, większe szanse na polu edukacyjnym i zawodowym.

Szkolenie eLearning 2.0 and Social Media na Malcie
Troje nauczycieli z Niepublicznego Gimnazjum Keglik, pani Anna Rewers-Baranowska, pani Ilona Olsztyńska-Pawlak oraz pan Andrzej Bartosiewicz, w dniach od 10 do 16 lipca przebywało na upalnej o tej porze roku i pełnej osobliwości wyspie Malcie. Nauczyciele wzięli udział w kursie o nazwie eLerning 2.0 and Social Media.
Prowadzący kurs trenerzy, specjaliści w dziedzinie e-learningu, zademonstrowali najnowsze metody i możliwości nauczania z użyciem Internetu. Zajęcia prowadzone były
w języku angielskim. Kurs zakończył się egzaminem, w trakcie którego uczestnicy musieli przygotować lekcje z nauczanych przez siebie przedmiotów, wykorzystując narzędzia edukacyjne zademonstrowane uprzednio przez prowadzących oraz zaliczyć test. Nie trzeba dodawać, że egzamin nauczyciele z Keglika zdali z powodzeniem, czyli jak głosi certyfikat: succcessfully.
Mimo napiętego programu zajęć znaleźli czas, by zwiedzić bezcenne zabytki, zapoznać się z niezwykłą historią wyspy, podziwiać cuda natury, cieszyć się bezchmurnym niebem
i lazurem morskich zatok. Mieli okazję zobaczyć Vallettę, wyspę Gozo, Popeye, Sliemę, Mdinę – dawną stolicę Malty, plażę Golden Bay i Hagar Qim, gdzie znajdują się najstarsze zachowane budowle wzniesione ręką człowieka.

Szkolenie Creative Video Communication Methodology in the Classroom w Portugalii
Od 2 do 8 lipca troje przedstawicieli Niepublicznego Gimnazjum „Keglik” przebywało w Portugalii. Na szkolenie dotyczące wykorzystania narzędzi wideo w edukacji do miejscowości Coimbra wyjechali: Martyna Nowak, Ewelina Serdyńska-Kijak i Bartosz Rybko.

Niedziela była dla uczestników dniem podróży do Portugalii, a zajęcia rozpoczęły się w poniedziałek od spotkania integracyjnego i prezentacji grup uczestniczących w szkoleniu. Po południu uczestnicy tworzyli pliki wideo z wykorzystaniem zdjęć oraz zwiedzali miasto będące siedzibą najstarszego uniwersytetu w Portugalii. Wieczorem nauczyciele uczestniczący w szkoleniu zaprezentowali swoje państwa podczas spotkania międzykulturowego. W trakcie całego tygodnia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zaawansowanych warsztatach informatycznych. Wieczorami była za to możliwość poznania tradycji i kultury Portugalii.

Oprócz delegacji naszej szkoły, w zajęciach zorganizowanych w Portugalii wzięli udział nauczyciele z Litwy i Włoch.

Szkolenie „Innovatives Lernen mit Tablets” w Austrii (październik 2017)
Szkolenie dla dwóch nauczycieli z naszego gimnazjum dotyczące wykorzystania tabletów podczas zajęć lekcyjnych jako atrakcyjnej formy przekazywania wiedzy oraz interakcji, która pozwala uskutecznić proces nauczania.

Szkolenie „ICT for teaching” w Hiszpanii (listopad 2017)
Szkolenie o nazwie „ICT for teaching ” dla 2 nauczycieli wyposaży nauczycieli w umiejętności wykorzystania podczas zajęć narzędzi ICT. Nauczyciele po powrocie ze szkolenia zastosują w pracy dydaktycznej takie elementy jak: podcasty, tworzenie filmów, Web 2.0, portale społecznościowe Blog, ePortfolio, Wikis, webguest. Celem szkolenia będzie przekazanie zdobytej wiedzy pozostałym nauczycielom.