W dniach od 27 lipca do 9 sierpnia dwoje nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Keglik” przebywało we Florencji na szkoleniu, które było poświęcone wykorzystaniu narzędzi ICT podczas zajęć lekcyjnych. W trakcie dwóch tygodni kursu nauczyciele mieli okazję poznać systemy edukacyjne w innych państwach oraz nawiązać kontakt i wymienić doświadczenia z nauczycielami z całej Europy. Uczestnicy szkolenia poznali takie programy jak OBS Studio, czy Da Vinci Resolve, które mogą być wykorzystane do tworzenia lekcji na odległość oraz programy, które można wykorzystać podczas bezpośredniej pracy z uczniem z wykorzystaniem tabletów.

Uczestnictwo w szkoleniu było możliwe dzięki programowi Erasmus+, z którego budżetu w całości sfinansowano pobyt nauczycieli. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Keglik” jest autorem projektu pt. STEM (Nauka, Technologia, Inżynieria i Matematyka, czyli innowacyjne nauczanie przedmiotów ścisłych), na którego realizację szkoła pozyskała 21583 euro. W trakcie 16 miesięcy trwania projektu łącznie 9 nauczycieli weźmie udział w zagranicznym szkoleniu.