Współczesny nastolatek żyje w sieci. Tu szuka rozrywki, przyjaciół i wiedzy. Aby nadążyć za młodzieżą i sprostać jej oczekiwaniom nauczyciel XXI wieku musi również przenieść się do Internetu.
Nie jest to tak trudne, jakby się mogło wydawać. Mimo to praca z różnego rodzaju narzędziami interaktywnymi wciąż budzi niemały opór u wielu pedagogów. Jest to związane z tym, że mniej sprawnie niż nasi uczniowie poruszamy się w sieci a przygotowanie materiałów i ciekawych lekcji z TIK wymaga sporo zaangażowania i czasu. Dlatego też nauczyciele korzystają z różnego rodzaju kursów, które pomagają opanować trudną sztukę wykorzystania TIK w czasie lekcji.
Grupa nauczycieli z NSP „Keglik” wzięła udział w szkoleniu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej w Faro w Portugalii. Nauczyciele doskonalili pracę ze znanymi już aplikacjami, ale także zdobywali nowe umiejętności.
Interesująca okazała się praca z różnego rodzaju aplikacjami do tworzenia awatarów i społeczności takich jak np. FaceQ. Jest to świetne narzędzie umożliwiające integrację w czasie pierwszych spotkań z wychowawcą. Ponadto pozwala na zamieszczanie krótkich informacji i rozmowę z innymi członkami grupy.
Niezwykle ciekawa okazała się praca z narzędziem zwanym AnswerGarden pomocnym do szybkiego tworzenia opinii w czasie rzeczywistym, prowadzenia burzy mózgów w klasie lub na radzie pedagogicznej. Z pewnością zachęci do pracy nawet najmniej zaangażowanego ucznia a nauczycielowi przyniesie sporo satysfakcji.
Kolejne narzędzia, które wydajnie wspierają pacę nauczyciela to kreatory testów, sprawdzianów i quizów takie jak np. Kahoot czy Quizlet. Przygotowanie materiałów wymaga trochę czasu, jednak system sam dokonuje podsumowania i analizy. Co ważniejsze uczeń otrzymuje natychmiast informację zwrotną, co jest niezwykle istotne w procesie kształcenia.
W czasie kursu nauczyciele wzięli udział w grze miejskiej wykonanej z użyciem kolejnej aplikacji trails2education.eu. Trasa prowadziła uliczkami Faro od jednego zabytku do kolejnego. Niezwykle ciekawe były zadania dodatkowe, za które uczestnicy otrzymywali punkty. Nauczyciele zapoznali się też z kreatorem gry en.actionbound.com. Korzystając z takiego narzędzia można przygotować grę o różnej tematyce (historycznej, przyrodniczej, krajoznawczej) dla różnych grup wiekowych.
Kurs był bardzo interesujący i pouczający. Pozwalał zapoznać się z rożnymi możliwościami poszczególnych narzędzi TIK. Dał również możliwość wymiany spostrzeżeń z nauczycielami z innych państw biorących udział w szkoleniu.