Adam Machowski uzdolniony muzycznie – uczeń III klasy gimnazjum w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Keglik” w ubiegłym roku szkolnym 2017/2018 otrzymał nagrodę specjalną na Festiwalu Piosenki i Poezji Irlandzkiej – dwutygodniowy kurs języka angielskiego w North West Academy w London Derry w Irlandii Północnej. Do Irlandii został zaproszony na przełomie lipca i sierpnia.
Poza szlifowaniem języka angielskiego, poznawał kulturę irlandzką (mieszkał u rodziny) oraz nawiązywał kontakty z kolegami z całej Europy. Pobyt w Derry dzięki uprzejmości organizatorów obfitował w liczne wycieczki do urokliwych miejsc, których na tej wyspie nie brakuje.