W piątek 22.06.2018 o godzinie 17.00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów Niepublicznego Gimnazjum „Keglik”. Tak nietypowa godzina była spowodowana faktem, że tradycją „Keglika” jest obecność podczas uroczystości rozdania świadectw rodziców i członków rodzin naszych uczniów.

Świadectwo otrzymało łącznie 122 uczniów a 33 z nich uzyskało status absolwentów „Keglika”. Łącznie na 33 uczniów klasy trzeciej gimnazjalnej, kończących naukę w naszej szkole, aż 30 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Podczas uroczystości był czas na podziękowanie laureatom konkursów o zasięgu ogólnopolskim. Uczniowie „Keglika” uzyskiwali w roku szkolnym 2017-2018 aż 32 razy taki tytuł. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych:

Stanisław Główczewski – laureat konkursów: matematycznego oraz fizycznego
Jakub Brambor – laureat konkursów: matematycznego oraz geograficznego
Antoni Łącki – laureat konkursu matematycznego.

Pani dyrektor Emilia Ostrowska podziękowała nauczycielom za ich zaangażowanie i pracę oraz wręczyła nagrody, które otrzymali: Adam Eichler, Katarzyna Krzeszewska, Dominik Leszczyński, Beata Wojciechowska, Lucyna Zielinska oraz Krzysztof Pyrzyk.

Najważniejszym punktem programu było jednak ogłoszenie zwycięzcy na Najlepszego Gimnazjalistę roku szkolnego 2017/2018. Tytuł ten zdobył Stanisław Główczewski, który z średnią wyników egzaminu gimnazjalnego 95,3% o włos wyprzedził drugiego na liście – Jakub Brambora (średnia 95%).

Dzień wcześniej cała społeczność szkolna bawiła się podczas pikniku w stadninie koni w Młodzikowie. Była to znakomita okazja do pożegnania absolwentów „Keglika” oraz zapoznania obecnych uczniów z dziećmi rozpoczynającymi naukę w klasie VII w roku szkolnym 2018-2019.